hirsikodin hiilijalanjälki

Koldioxidavtryck

Ekologiska och energi-effektiva timmerhus  

Limträhus är ett ekologiskt, hållbart och allergivänligt val 

Timmerhus av laminerat timmer är extremt hållbara över tid och erbjuder ett ekologiskt val för dig som tänkt bygga ett hus. 

Som byggmaterial är lamelltimmer både energieffektiva och erbjuder låga koldioxidutsläpp. Senvuxen lamellstock är väldigt tät (har hög densitet) vilket gör att energivinsten är till stor fördel för en lamellstock i jämförelse med en traditionell stock. Och är du allergiker så är lamellstocken ett mycket bra val. Den förhindrar statisk elektricitet som begränsar uppkomst av damm. 

När byggnaden har gjort sitt, så kan den återvinnas för andra ändamål som ger en stor ekologisk fördel i våra utmanande tider. 

Ett koldioxidavtryck som inte behöver kompenseras

Naturliga material som andas och binder koldioxid samt lätta tillverkningsprocesser är en garanti för att du alltid får ett klimatneutralt timmerhus.

Du behöver inte kompensera för ditt koldioxidavtryck, varken i förväg, vid inköpstillfället eller efter hundra år – dvs. under hela livscykeln för ditt Finnlamelli-timmerhem. Så här har vi alltid gjort och så här kommer vi att fortsätta göra även framöver.

Ett Finnlamelli-hem är en äkta miljögärning som håller i generationer.

hirsitalo savonlinna olohuone ja ruokailutila

Timmerbyggande är bra för miljön

Träd som växer i Finlands skogar binder koldioxid. När trädet används för att bygga ett nytt Finnlamelli-hus, lagras kolet som finns i trät i husets konstruktioner. I bästa fall stannar kollagren kvar i konstruktionerna i hundratals år.

Ett timmerhus är det miljövänligaste alternativet, även jämfört med ett vanligt trähus. Till exempel Teknologiska forskningscentralen VTT har undersökt ekologiska timmerbyggnader. Enligt deras undersökning förbrukar en timmerbyggnad inte lika mycket energi eller producerar lika mycket koldioxidutsläpp under sin livscykel som ett vanligt trähus.

pouta 161 hirsitalo
valo 57 hirsihuvila

Finskt kvalitetsarbete

The logs of your new Finnlamelli home are produced using high-quality

Tillverkningen av Finnlamellis timmerhus är ett finskt kvalitetsarbete av finländska råmaterial. Lamelltimmer som tillverkats av grantimmer där kärnveden är vid ytan av timret är ett sunt finländskt material, vars hållbarhet har mätts redan under tillväxten i skogarna.

Finnlamellis produktion följer god sed enligt Finsk Timmerhusindustri och Föreningen för hustillverkare i Finland. Finnlamelli har beviljats PEFC-certifikatet som en bekräftelse på det systematiska arbete vi utför för att trygga Finnlamelli-husägarnas rättigheter samt för att vi följer trämaterialets väg från skogen till färdig produkt.

finnlamelli-myyjän tapaaminen

Låt oss förverkliga dina drömmar

Vårt globala nätverk av återförsäljare hjälper dig gärna med alla frågor gällande våra produkter och byggande av ett Finnlamelli timmerhus.